Khai giảng Lớp Đào tạo nghề Thừa phát lại khóa 3 và Lớp Đào tạo nghiệp vụ Thi hành án khóa 18 tại Hà Nội

Ngày 25/5/2018, Học viện Tư pháp trang trọng tổ chức Lễ khai giảng các lớp Đào tạo nghề Thừa phát lại khóa 3 và Đào tạo nghiệp vụ Thi hành án khóa 18 tại Hà Nội. Đến dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Thanh Thủy – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, TS. Đoàn Trung Kiên – Giám đốc Học viện Tư pháp cùng các cán bộ, giảng viên Học viện và toàn thể học viên của 2 lớp học.