Tổ chức chương trình giao lưu Tài năng luật sư năm 2017

Hướng tới kỷ niệm chào mừng 20 năm ngày thành lập Học viện Tư pháp và chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3, được sự nhất trí của Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện Tư pháp, Khoa đào tạo Luật sư tổ chức chương trình giao lưu Tài năng luật sư năm 2017. Đến dự chương trình giao lưu có TS. Nguyễn Văn Điệp – Phó Giám đốc Học viện Tòa án. Phía Học viện Tư pháp có TS. Đoàn Trung Kiên – Quyền Giám đốc Học viện Tư pháp, TS. Lê Mai Anh – Nguyên Phó Giám đốc Học viện Tư pháp; PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng – Trưởng khoa đào tạo Luật sư cùng các giảng viên và học viên của khoa.