Cán bộ, công chức, viên chức Học viện Tư pháp hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ IV

Ngày 21/04, cán bộ, công chức, viên chức Học viện Tư pháp tham dự Ngày sách Việt Nam lần thứ IV được tổ chức tại trụ sở Bộ Tư pháp. Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên cùng tham dự sự kiện này.