Khai giảng lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa I

Sau một thời gian xúc tiến nhiều hoạt động hợp tác trong nước và nước ngoài để xây dựng chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế và từng bước chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức đào tạo, hôm nay ngày 15/10/2017, Học viện Tư pháp đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng Lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa I. Đến dự Lễ khai giảng có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu; đại diện một số đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp; đại diện Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ; đại diện liên đoàn luật sư Việt Nam; đại diện Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; đại diện Câu lạc bộ luật sư thương mại quốc tế Việt Nam; đại diện Câu lạc bộ luật sư trẻ thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; đại diện của Khoa Pháp luật Thương mại Quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội; đại diện Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội; đại diện của các tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài; các giảng viên tham gia giảng dạy cho Chương trình; Phía Học viên Tư pháp có Giám đốc Đoàn Trung Kiên, đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm thuộc Học viện Tư pháp và các học viên của Lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa I.