Các nhà văn, nhà thơ Hội nhà văn Việt Nam đến thăm Học viện Tư pháp

Hưởng ứng Cuộc thi sáng tác truyện, thơ, ca khúc, phim và sưu tầm tư liệu, hình ảnh kỷ niệm 20 năm thành lập Học viện Tư pháp, một số nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ thuộc Hội nhà văn Việt Nam đã đến Học viện Tư pháp gặp gỡ các công chức, viên chức và người lao động của Học viện.