Triển khai Dự án “Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào”

Trong thời gian từ ngày 10/7/2018 đến ngày 14/7/2018, Đoàn công tác thuộc Dự án “Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào” tổ chức chuyến đi khảo sát tại CHDCND Lào theo kế hoạch triển khai Dự án. Đoàn công tác gồm 8 thành viên do TS. Nguyễn Xuân Thu – Phó giám đốc Học viện Tư pháp, Quản đốc Dự án, làm trưởng đoàn.