Khai giảng Lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý hạng II

Triển khai kế hoạch công tác năm 2017, Quyết định số 1227/QĐ-BTP ngày 02/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý hạng II và đặc biệt để góp phần nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ viên chức theo quy định của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý, ngày 19/9/2017, Học viện Tư pháp đã tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý hạng II. Đến dự Lễ khai giảng có bà Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp, bà Bùi Thị Thủy - Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp. Phía Học viện Tư pháp có Giám đốc Đoàn Trung Kiên cùng các cán bộ, giảng viên và học viên của lớp học.