Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm việc với Học viện Tư pháp

Ngày 11/10/2108, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã làm việc với Học viện Tư pháp về kết quả công tác quý III và phương hướng công tác quý IV năm 2018. Ban giám đốc Học viện Tư pháp và toàn bộ cán bộ chủ chốt của Học viện tham gia buổi làm việc.