Bế giảng các Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch tại tỉnh Quảng Nam

Ngày 18/5/2019, Học viện Tư pháp đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ bế giảng các Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho công chức làm công tác hộ tịch tại UBND cấp xã và cấp huyện của tỉnh Quảng Nam